Chellini Milano maakt deel uit van een familiebedrijf dat in 1919 is opgezet door Geijs, een kleermaker met een scherpe visie. Zijn doel was het maken van kwaliteitskleding met speciale aandacht voor elke stap in het design- en productieproces. Van het materiaal zelf tot de laatste steken, alles moest even zorgvuldig worden afgewogen en toegepast.

Filosofie

De producten die wij vandaag de dag maken, worden nog steeds geproduceerd volgens de filosofie van Geijs in 1919. Wat nu echter is toegevoegd, zijn de kennis en expertise van 3 generaties van deze zelfde familie. We houden één oog gericht op het verleden, en het andere naar de toekomst.

Zoals te verwachten van een door familie gerunde Italiaanse designcollectie, is de manier waarop we onze collecties samenstellen niet veranderd sinds de start in 1919. We gebruiken nog steeds de beste materialen en werken met de beste Italiaanse wevers.

Wat wel is veranderd, zijn onze productietechnieken. De methoden en tradities die al generaties lang succesvol zijn gebleken, combineren we met de allernieuwste technologieën. Met één oog gericht op het verleden en het andere naar de toekomst, kunnen we garanderen dat we producten van de hoogst mogelijke kwaliteit blijven maken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij minstens zo belangrijk als het maken van een mooi product. Ons beleid is erop gericht om producten te ontwikkelen die duurzaam zijn voor degene die ze produceert en degene die ze draagt. In ons streven naar het ontwikkelen en produceren van mooie en duurzame producten, houden wij onze productieketen voortdurend scherp op de volgende vier aspecten:

Sociaal (Social Compliancy)

Ons streven is om onze producten te produceren in fabrieken waar de arbeidsomstandigheden goed zijn. Wij zijn tégen kinderarbeid en werken met fabrieken waar de medewerkers een goed salaris verdienen, in een nette en veilige omgeving hun werk kunnen doen en waar normale werktijden worden gerespecteerd. Wij nemen actief deel aan het Business Social Compliancy Initiative (BSCI), met als doel het verbeteren van de werkomstandigheden in de toeleveringsketen. Al onze fabrieken worden met grote regelmaat ge-audit door onafhankelijke bureaus.

Milieu (Environmental Compliancy)

Wij willen alleen producten op de markt brengen die veilig zijn voor mens en milieu. Ze voldoen uiteraard aan de wettelijke eisen die worden gesteld door de Europese overheid (REACH), maar omdat wij vinden dat het altijd beter kan, lopen wij hier in veel gevallen al ver op vooruit. Wij hebben een lijst opgesteld met stoffen die niet, of niet boven een bepaalde waarde, in onze producten mogen voorkomen. Deze zgn. “Restricted Substance List” (RSL) is bekend bij al onze toeleveranciers. Onze producten worden met grote regelmaat getest door onafhankelijke testbureaus.

Ethiek (Ethical Compliancy)

Naast de samenstelling van een product, wordt ook de herkomst steeds belangrijker. Met name als het gaat om natuurlijke grondstoffen, zoals leer en wol. Wij streven naar een transparante toeleveringsketen, waarbij ook rekening wordt gehouden met het welzijn van het dier.

Fysiek (Physical Compliancy)

Naast de samenstelling, herkomst en omstandigheden waaronder onze producten worden geproduceerd, hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Kwaliteit is pas meetbaar als duidelijk is vastgelegd waaraan onze producten moeten voldoen. Naast eerdergenoemde chemische testen, worden onze producten ook veelvuldig getest op andere fysieke aspecten zoals kleurechtheid, treksterkte, krimp en pasvorm.

Alle eisen die wij stellen ten aanzien van onze producten en ten aanzien van de toeleveringsketen waarin deze producten worden geproduceerd, zijn vastgelegd in onze gedragscode (Code of Conduct). Deze gedragscode maakt integraal onderdeel uit van ons strategisch beleid.